โครงอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง(พระอารามหลวง) อำเภเมืองลำปาง ระหว่างวันที่ 1-14 ธันวาคม 2555
 
 
๏ปฟ
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
 
 
 
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 กศน.อำเภองาว จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ กศน.รักษ์โลก ครั้งที่ 3 ณ ห้วยแม่วิด ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เชิญร่วมกิจกรรม จิตอาสาพลิกฟื้นผืนป่า ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
กศน.อำเภองาว จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปฐมนิเทสนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 
เชิญชวนนักศึกษา กศน.ตำบลปงเตาร่วมกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กศฯ.ตำบลปงเตา รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2555
กศน.ตำบลปงเตา...เปิดรับสมัคร..นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
กศน.ตำบลปงเตา...เปิดรับสมัคร..นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
กศน.ตำบลปงเตา...เปิดรับสมัคร..นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2555
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น ครู กศน.ตำบลปงเตา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา (วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดิน)ณ ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง   
ครู กศน.ตำบลปงเตา เข้าร่วมกิจกรรมพลังจิตอาสา พลิฟื้นผืนป่าผาไท ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยร่วมกันสร้างฝาย ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลปงเตา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลปงเตา นำนักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภองาว 
วันที่ 23 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลปงเตา จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านหวด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
หมู่ที่ 2 บ้านหวด ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง