กศน.ตำบลบ้านร้องจัดอบรมอาชีพ การทำหมอนสม็อค
  วันที่  19/06/2556
 
 


รายละเอียด
กศน.ตำบลบ้านร้อง
ร่วมกับกลุ่มอาชีพบ้านนร้องพัฒนา หมู่ 10 ฝึกอบรมการทำหมอนสม็อค ในวันที่ 17-26 มิย.56
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านร้อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง