กศน.ตำบลบ้านร้อง ยินดีต้อนรับ
 
 
๏ปฟ
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
 
 
 
วันที่12กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน 
การศึกษาพัฒนาทักษะชีวิต(การเต้นบาสโลบ) ต.บ้านร้อง 
26 ธันวาคม 60 กศน.ตำบลบ้านร้อง พบกลุ่ม ณ วัดผาแดง 
เชิญชวนร่วมโครงการ กศน.รักษ์โลก 
เชิญชวนร่วม โครงการ กศน.รักษ์โลก วันที่ 16 ธันวาคม 60
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน พี่น้อง กศน.ตำบลบ้านร้องและชาวตำบลบ้านร้องร่วมต้อนรับคณะโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลทั่วประทศ โดยคณะจะผ่านอำเภองาวในช่วงวันที่ 14-19 ธันวาคม 60
กศน.ตำบลบ้านร้อง ร่วมกับ รพสต.บ้านสบป๋อน อบต.ตำบลบ้านร้อง และชมรมผู้สูงอายุอำเภองาว จัดกีฬาผู้สูงอายุ สัญจร 3 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านร้อง อ.งาว ลำปาง
ตรวจสอบผลการเรียน 2/55
สรุปผลการเรียน 2/55
 
วันที่ 24 ธันวาคม 60 กศน.ตำบลบ้านร้อง ส่งเสริมการอ่าน (รถโมบาย)    
วันที่ 5 ธันวาคม 60 ครู กศน.ตำบลบ้านร้องร่วมทำบุญตักบาตร ณ ลานโพธิ์ วัดต้นต้อง และร่วมกิจกรรมอาสาจัดเตรียมสถานที่โรงพยาบาลงาวเพื่อเปิดพิธีเปิด และพัฒนากศน.งาว 
16 ตุลาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านร้องรับสมัครนักศึกษา 2/60 และสำรวจข้อมูลผู้ตกเกณฑ์ด้านการศึกษา(จปฐ.) 
อบรมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3ปี{2561-2563} ณ กรีนการเด้น รีสอร์ท ลำปาง 
กศน.ตำบล บ้านร้อง ร่วมกิจกรรม อาสาเพื่อพ่อ ณ วัดจองคำ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง ในระหว่างวันที่22-26 ตุลาคม 2560  

 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านร้อง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
เลขที่ 137 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง