วันที่ 30 พฤศจิกายน- 14 ธันวาคม 2555 งานบวชเทิดพระเกียรติ 85 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษามหาราชินี 60 พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าชายสยามมกุฏราชกุมาร ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง ตำบลตนธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
 
๏ปฟ
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
 
 
 
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560
 
กศน.ตำบลบ้านโป่งรับสมัครนักศึกษา 1/2556
 
กศน.ตำบลบ้านโป่ง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 
กศน.ตำบลบ้านโป่ง รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2556 
ติวเข้มสอบ N-NET
ขอแสดงความยินดี
กศน.งาวจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการหนังสือเล่มแรก วันที่ 28 มกราคม 2555
กศน.งาวจัดอบรมการทำเว็บไซต์ ของ กศน.ตำบลในวันที่ 30 มกราคม .........
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2554
 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ(ช่างพื้นฐาน)
หลักสูตร ช่างไม้1  
 
ร่วมประชุมร่วมกับพัฒนาชุมชนสำรวจครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ.
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ.ที่ว่าการอำเภองาว
 
แสดงความยินดีกับกำนันตำบลบ้านโป่ง 28 พ.ค.2556 
เปิดศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านโป่ง 28 พฤษภาคม 2556 
นักศึกษาบ้านโป่งร่วมเดินรณรงค์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 

 


  
  
  
  
  
  
You got to push it-t  
  
Great
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านโป่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
บ้านสบพลึง หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ งาว จังหวัด ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52110 โทร 084-9202556