ขอเชิญร่วมโครงการ กศน.รักษ์โลก กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560
 
 
๏ปฟ
ท่านรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์นี้?
ดีมาก
ดี
เฉยๆ
ควรปรับปรุง
กรุณาร่วมโหวต เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
[สรุปผลคะแนน]
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมโครงการ กศน.รักษ์โลก ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 
ขอเชิญร่วมชม กีฬา กศน.งาว วันที่ 19 กพ 2556 นี้ ณ สนาม อำเภอ หลังใหม่ 
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2554  
facebook กศน.อำเภองาว ติดตามข่าวสารได้ทันใจที่นี่ครับ 
กศน.งาวขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
กศน.ตำบลบ้านแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2554
รับสมัครนศ.ขั้นพื้นฐาน/ผู้ไม่รู้หนังสือ
ศศช.ห้วยน๊อต
ข่าวรับสมัครนักศึกษา กศน.ตำบลหลวงใต้ 1/54
กศน.ตำบลปงเตา รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554
 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ (รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่)   
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 กศน.ตำบลหลวงใต้ พบกลุ่มและร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบลหลวงใต้ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
กศน. อำเภองาวออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ. บ้านใหม่เจริญสุข ต. หลวงใต้
 
กศน.ตำบลหลวงใต้ร่วมกับเทศบาลตำบลหลวงใต้ในโครงการ นายกฯพบประชาชน 
จักระบวนการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
   
หน้าหลัก  |   แผนปฏิบัติการ   |   ศูนย์แนะแนว   |  ข้อมูลสาระสนเทศ   |   ดาวน์โหลด
กศน.ตำบลบ้านแหง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภองาว
หมู่2 ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110